Archive | December, 2012

Gidsen in een Europese kathedraal tijdens je zomervakantie

22 Dec

Gidsen in een Europese kathedraal tijdens je zomervakantie

Altijd al een aantal wekImageen in een Europese stad willen wonen en werken? En daarnaast iets te

leren over gidsen, kerkarchitectuur en -leven? ARC geeft je die kans, ook deze zomer weer!

Wat is het? De organisatie ARC biedt studenten de mogelijkheid om gedurende een periode van drie tot vier weken – in je eigen taal – gratis rondleidingen te verzorgen in kathedralen overal in Europa. Enkele voorbeelden zijn: Gent, Luxemburg, Leuven, Oxford, Londen, Erfurt, Bordeaux, Béziers en Florence.

Hoe werkt het? Allereerst krijg je ter plaatse een korte opleiding. Je hoeft zeker geen
kunsthistoricus van opleiding te zijn. Een zekere historische kennis en feeling met het
christelijk geloof is een pre maar niet noodzakelijk. Wel moet je open staan voor mensen met een christelijke achtergrond – bezinningsmomenten zijn onderdeel van het groepsgebeuren -en respect opbrengen voor de plek waar je verblijft. Ook word je verwacht aan de bezoekers te kunnen uitleggen wat het christelijk geloof voor de kerkelijke gemeenschap, architectuur, kunst en geschiedenis betekend heeft en nog steeds betekent.

En verder? Je leeft gedurende de periode in een gemeenschap met andere Europese jongeren. De voertaal is Engels en in enkele gevallen Duits of Frans. Het gemeenschapsleven is minstens zo belangrijk als het gidsen zelf. Naast het gidsen is er voldoende vrije tijd om elkaar te leren kennen en de stad te verkennen.

Wat kost het? Je werkt al vrijwilliger dus je wordt voor het gidsen niet betaald. De vereniging bekostigt je verblijf (huisvesting, maaltijden, studiemateriaal). Reiskosten en verdere uitgaven zijn voor eigen rekening. Kijk voor verdere informatie zeker op onze website:

http://www.arcnederlandvlaanderen.eu.

Ben je geïnteresseerd? Kijk op bovengenoemde website onder Contact hoe je je kunt
aanmelden.